เขตความรับผิดชอบ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 พื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ กำกับดูแลสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 5 แห่ง ดังนี้

1. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูล ลำปาง แม่ฮ่องสอน

2. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

3. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย พะเยา

4. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์

5. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์

 

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:673

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin